Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

strawberrylove
14:50

April 24 2018

strawberrylove
14:46
6544 2abc 500
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari

November 30 2017

strawberrylove
16:03
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viakotfica kotfica
strawberrylove
15:26

October 22 2017

11:44
3988 ef55

August 20 2017

strawberrylove
19:55

May 27 2017

strawberrylove
20:05
6184 2c2a 500
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viakotfica kotfica

May 22 2017

strawberrylove
21:20

May 03 2017

12:11
strawberrylove
12:10
Odzywał się kiedy miał na to ochotę, dość nieregularnie. A jedyną rzeczą jaką mogłam na to poradzić było czekanie, aż znów do mnie napisze.
— pastelowe

July 09 2015

strawberrylove
20:23
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaSmerfMaruda SmerfMaruda

May 07 2015

strawberrylove
19:47
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
strawberrylove
19:13
Jestem niezdecydowana, bo we wszystkim widzę osiem stron. I na to się decydujesz, wybierając mnie.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viagreysanatomy greysanatomy

April 28 2015

strawberrylove
20:43
4116 fb96
strawberrylove
20:01
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss

April 04 2015

strawberrylove
19:32
4026 d5d7
Reposted bypalahniuks-laughterkarofornication

April 02 2015

strawberrylove
21:48

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaeespoir eespoir
strawberrylove
19:18
9174 29ab 500
#team MerDer!
Reposted byatramentovva atramentovva

March 30 2015

strawberrylove
21:00
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.

March 17 2015

strawberrylove
21:32
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viamisiaczek95 misiaczek95
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl