Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2015

strawberrylove
21:02
Zakochałam się w Nim. Ale nie jestem z Nim z przymusu, bo nie mam innych możliwości. Jestem z Nim z wyboru, którego ciągle dokonuję: każdego dnia, gdy się kłócimy, gdy się okłamujemy, gdy sprawiamy sobie zawód. Wybieram Go wciąż na nowo, a on wybiera mnie.
— Wierna, V. Roth
Reposted bywastedtime wastedtime

February 12 2015

22:39
7212 23d2 500

February 10 2015

strawberrylove
20:28
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viamyszkaminnie myszkaminnie

February 07 2015

strawberrylove
11:57

February 02 2015

strawberrylove
21:34
Reposted fromshitty shitty vianoisetales noisetales
strawberrylove
20:32
(...) myślała o tym, że spotkała, zupełnie przypadkowo, niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna, jak przy nikim na świecie.
— S@motność w Sieci

February 01 2015

20:49
2283 02c8 500
Reposted fromsunlight sunlight viamyszkaminnie myszkaminnie

January 30 2015

strawberrylove
21:38
21:27
strawberrylove
19:43
Czytanie zawsze pomaga przeczekać.
— ~Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromholdmy holdmy viapatronus patronus

January 29 2015

strawberrylove
23:00
22:12

January 14 2015

strawberrylove
15:01
6279 9190 500
Reposted bybederektoremniedonaprawieniaucieknijmiszyszaakkiksravena00TryToRememberrrlonelyjuliakatalamamarysiatulipanowaicannotrememberniktnigdybardziejeternalloveeeequililnoomimikmikmikprettycoolprezesowamyselfandimonroewiecznamonroepodkreslajmnieadeeesonjjaaniironpaulinaimaginedavidjas1mineLoveTheWorldhomczisufulnadispetitevivagloverlajlaciasteczkowamadinsanepoulermary-janefragolajeszceniewiemhibernacjanarcosisvhomczivertheerdlugiwarkoczSkydelancoolstorybro23

January 13 2015

strawberrylove
21:29
5258 447d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
strawberrylove
16:29

January 08 2015

16:19
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viaImaaage Imaaage
strawberrylove
15:53

December 22 2014

strawberrylove
21:31
tęsknić się chciało
małym sercem za dużym uczuciem
mówić się chciało
szybkimi słowami o długich historiach

krzyczeć się chciało

płakać się chciało
małymi słowami za wielkimi tragediami
kochać się chciało
chwilowych tylko ludzi
— strawberrylove
Reposted bydreamlikesoulkillpatronusblocked

December 21 2014

strawberrylove
20:46
3131 4de4 500
Zulczykowe3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawstan wstan

December 06 2014

strawberrylove
22:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl